Jaunciema pamatskola

2.grupa "Mārītes"

Mūsu grupiņu apmeklē bērni vecumā no 4- 7 gadu vecumam. Bērni ir aktīvi un zinātkāri. Kopā rotaļājoties, dziedot, sportojot, eksperimentējot, līmējot, krāsojot mācāmies draudzēties, sadarboties. Bērni paši piedalās grupiņas noteikumu izstrādāšanā un to ievērošanā.

Labprāt palīdz praktiskajos darbos (palīdz galdu klāšanā, rūpējas par telpaugiem un zivtiņām, prot sakārtot savu darba vietu un personīgās mantas).

Visa mācību gada garumā mēs svinēsim gadskārtu ieražu svētkus, bērnu dzimšanas dienas, aktīvi piedalīsimies iestādē notiekošajos pasākumos.

Turpināsim apgūt ciparus un skaitīsim, mācīsimies burtiņus likt kopā un izlasīt, jo daži no mums dosies uz skolu jau nākamajā rudenī.

 

 

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola