Jaunciema pamatskola

2.grupa "Skudriņas"

🐜 Mēs esam radoši darītāji, kuri prot ieklausīties, vērot un izzināt pasauli.
🐜 Ikdienā mācāmies atpazīt savas emocijas un vēlmes. Ieklausīties un būt līdzjūtīgi pret citiem.
🐜 Savas jaunās zināšanas apgūtam rotaļājoties, pētot un radoši darbojoties.
🐜 Mēs sevi dēvējam par mazajiem dabas pētniekiem, jo mums ļoti patīk darboties dabā, meklēt kukainīšus, meklēt un lasīt dabas materiālus, spēlēties un eksperimentēt ar smiltīm un daudz citu lietu darīt daba.
🐜 Ikdienā apgūstam pašapkalpošanās prasmes, dziedam, dejojam, ejam rotaļās, skaitām dzejolīšus un rotaļājamies kopā ar saviem draugiem.
🐜 Izaugt zinošiem, radošiem un laimīgiem mums palīdz mūsu jaukās skolotājas un auklīte!

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola