Jaunciema pamatskola

3.grupa "Taurenīši"

Mēs vienmēr tiekamies ar mīlestību, augam, mācāmies un skatāmies ar lepnumu! Ejam roku rokā pa bērnības takām ar rotaļām, draudzību un gudrību.

Skolotājas rūpējas par ērtu vidi bērniem aktīvai izziņas darbībai. Mudina pašiem radoši un ar interesi darboties, atbalstot bērnu vēlmi uzzināt vairāk un uzdrošināties darboties patstāvīgi.

 Mums patīk pārsteigumi un labprāt tajos piedalāmies paši, sagatavojot pārsteigumus arī vecākiem. Ikdienā izmantojam dažādus materiālus darbiņos. Labprāt darbojamies ar dabas materiāliem. Nostiprinām savus pirkstiņus darbojoties ar mālu un plastiku.

Ja esam uzmanīgi un pacietīgi, varam iemācīties daudz jaunus dzejoļus un dziesmiņas. Varam patstāvīgi izvēlēties sev nodarbošanos un labprāt palīdzam gan draugam, gan skolotājai.

Visi kopā ar prieku augam savā mazajā skoliņā!

 

 

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola