Jaunciema pamatskola

5.grupa "Skudriņas"

Mēs esam draudzīgi un saliedēti, katru dienu tiekamies ar prieku. 

Skolotāja gādā par drošu un ērtu vidi bērnu aktivitātēm un mācību procesam, atbalsta bērnu vēlmi radoši darboties ar dažādiem materiāliem. Mums patīk dažādas aktīvas kustību rotaļas un sporta spēles. Mēs jau protam ievērot noteikumus un paši izdomājam savus.

Mēs ar prieku rakstām burtus, pamazām lasām tos kopā. Mums ļoti patīk skaitīt – skaitām jau minūtes un sekundes, mazliet jau pazīstam pulksteni. Patīk zīmēt, līmēt, konstruēt mājas un tiltus no klučiem un smiltīm. Jau uzmanīgi klausāmies stāstus un pasakas, patīk iejusties varoņu tēlos. Mums ļoti patīk dejot mūzikas pavadībā gan pāros, gan pa vienam. 

Mūs interesē viss jaunais un nezināmais – vērojam dabu, dzīvniekus, kukaiņus un visu, kas mums apkārt.

 

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola