Jaunciema pamatskola

Ēdināšana skolēniem

Skolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”.

Brokastis
1. – 4.klasei – 1.00 EUR ar PVN dienā

Pusdienas
1. – 4.klasei – bez maksas
5. – 9.klasei – vecāku līdzmaksājums 1,62 EUR/dienā, pašvaldības finansējums 1,47 EUR

!! Vecāki slēdz līgumu ar ēdinātāju, izmantojot pusdienlaiks.lv
!! Ja vecāks līgumu neslēdz, pašvaldības līdzfinansējums netiek saņemts, skolēns ņem līdzi pusdienu kastīti
!! Ēdināšanas pakalpojuma atteikums jāveic e-klasē, piesakot kavējumu, vienlaicīgi arī jāatsaka ēdināšana.

Remonta laikā ēdināšana tiks nodrošināta pielāgotā ēdnīcā skolas vestibilā.

Ja nepieciešams, vecākiem jāiesniedz ārsta zīme uztura korekcijai (piem., piena nepanesamība), to saskaņo ar IKSD, raksta rīkojumu, saņem papildu finansējumu.

Skolotājiem un skolas darbiniekiem – 2.50 Eur dienā

Launags
1. – 9.klasei – 1.00 EUR ar PVN dienā

Maksājuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
LV 59 HABA 0551 0507 4819 1

!! Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu.
!! Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

 Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) periodu, par kuru tiek samaksāts.

INFORMĀCIJA PAR ĒDIENREIZES ATTEIKŠANU

Ja ir veikta samaksa par brokastīm vai launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no  plkst. 7.30 līdz plkst. 8.00 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr. 24207005.

SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi,  kad launags (brokastis) tiek atteikts.

Paraugs: Atsaku launagu (brokastu) Jānim Ozolam,  2.a kl., 25.9.2023.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!

Launaga atteikšana – tālr. 24207005 (tikai sms!!!).

INFORMĀCIJA PAR BRĪVPUSDIENĀM

No pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda, ukraiņu bērniem.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.e-riga.lv (vairāk informācijas tīmekļvietnē: https://ld.riga.lv/lv/atbalsts-gimenem-ar-berniem.html).