Jaunciema pamatskola

Ēdināšana skolēniem

Skolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”.

Brokastis
1. – 4.klasei – 0.77 EUR dienā
Pusdienas
1. – 9.klasei – bez maksas
Skolotājiem – 2.15 Eur dienā
Launags
1. – 9.klasei – 0.77 Eur dienā // no 04.04.2022., pamatojoties uz RD lēmumu Nr.1402 (30.03.2022.) //

Maksājuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
LV 59 HABA 0551 0507 4819 1

!! Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu.
!! Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

 Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) periodu, par kuru tiek samaksāts.

INFORMĀCIJA PAR ĒDIENREIZES ATTEIKŠANU

Ja ir veikta samaksa par brokastīm vai launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no  plkst. 7.30 līdz plkst. 8.00 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr. 24207005.

SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi,  kad launags (brokastis) tiek atteikts.

Paraugs: Atsaku launagu (brokastu) Jānim Ozolam,  2.a kl., 05.02.2023.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!

Launaga atteikšana – tālr. 24207005 (tikai sms!!!).

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vecāku līdzmaksājums tiek piemērots no 1. oktobra.

1.– 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta.

No pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas).

UZMANĪBU!

Sākot ar 3.novembri visiem vecākiem, piesakot bērna kavējumu e-klasē, lūdzam atzīmēt arī ēdināšanas atteikumu.

Precīzāka informācija skat.pielikumā vai izglitiba.riga.lv.