Jaunciema pamatskola

Interešu izglītība

Šajā mācību gadā interešu izglītībā skolēniem piedāvājam:

 • Koris 1.kl.
 • Koris 2.-4.kl.
 • Vizuālā māksla 1.-4.kl.
 • Skolas teātris 1.-4.kl.
 • Netradicionālie rokdarbi 1.-3.kl.
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība 1.-2.kl.
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība 3.-4.kl.
 • Programmēšana sākumskolā 1.-4.kl.
 • Vokālais ansamblis 5.-9.kl.
 • Dabas draugu pulciņš 4.-9.kl.
 • Skolas teātris 5.-9.kl.
 • Sporta spēles 4.-6.kl.
 • Sporta spēles 7.-9.kl.
 • Skolas pašpārvalde 4.-9.kl.