Jaunciema pamatskola

Mācību un audzināšanas darbs

Šajā mācību gadā Rīgas Jaunciema pamatskola īsteno šādas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

  • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(programmas kods  21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 21015411).

🔔 Pirmais semestris:
no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 23. decembrim
🔔 🔔 Otrais semestris:
1. – 8. klases izglītojamiem no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam
9. klases izglītojamiem no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 14. jūnijam
🍁 Rudens brīvdienas:
no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 28. oktobrim
❄ Ziemas brīvdienas:
no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim
🍀 Pavasara brīvdienas:
no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam
☀ Vasaras brīvdienas:
no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam
🎈🎈Papildbrīvlaiks 1. klases izglītojamiem no 2023.gada 6.februāra līdz 10.februārim.