Jaunciema pamatskola

Projekti skolā

Piedalīšanās dažādos projektos sniedz iespēju bērniem un skolotājiem padziļināti apgūt kāda mācību priekšmeta saturu, rūpēties par dabas aizsardzību, izzināt kādu tēmu un darīt daudz citu interesantu lietu.

Arī skolotāji, īstenojot projektus, apgūst jaunas zināšanas un prasmes, iegūst vērtīgu pieredzi un paplašina savu redzesloku.

Aktīvi iesaistāmies projektos, kas palīdz mūsu skolu veidot draudzīgāku un atvērtāku ikvienam.

 

Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā
Latvijas skolas soma
Projekts PuMPuRS
APU projekts pozitīvas uzvedības veicināšanai
Domā, dari, radi!
Sarunāties, saprasties, sadarboties!