Jaunciema pamatskola

Uzņemšana skolā

Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021.gada 20.janvāra sēdē, vecāki pieteikumu par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt:

  • sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu jps@riga.lv
  • klātienē, ja vecākiem nav pieejamas ierīces vai internets

Pieteikumu iesniegt klātienē var katru darba dienu no plkst.10:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot ar skolas lietvedi, zvanot uz tālruņiem – 67474620, 29124624.

!! Saite uz skolu mikrorajonu meklētāju šeit.