Jaunciema pamatskola

Ēdināšana pirmsskolā

Pirmsskolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”.

Uzņēmuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
LV 59 HABA 0551 0507 4819 1

UZMANĪBU!

Visiem vecākiem, piesakot bērna kavējumu e-klasē, lūdzam atzīmēt arī ēdināšanas atteikumu.

Precīzāka informācija skat.pielikumā vai izglitiba.riga.lv.