Jaunciema pamatskola

Mūsu vēsture

Skola mūsdienās

2021./2022.mācību gadā Rīgas 7.pamatskolai tiek pievienotas Rīgas 15.pirmsskola Gaileņu ielā 5.

Skola realizē 3 izglītības programmas: visi skolēni apgūst pamatizglītību (1.-9.klases), klasēs tiek integrēti bērni ar somatiskām saslimšanām, gan ar mācīšanās traucējumiem.

Skolēni regulāri piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Ziemeļu rajonā un Rīgas pilsētā.

Skolēniem papildus mācībām ir iespēja darboties dažādās interešu izglītības programmās. Sākumskolas posmā darbojas tehniskā modelēšana, programmēšana, vizuālā māksla, skolas teātris, koris, sporta spēles, teikvan-do un robotika.

Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti netradicionālie rokdarbi, skolas teātris, vokālais ansamblis, sporta spēles, teikvan-do un skolēnu padome.

Skolā notiek dažādi pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļu diena, Mārtiņa diena, valsts svētki, Ziemassvētki, Teātra dienas un Lieldienas, sporta spēļu turnīri un dārza svētki. Pedagogu vadībā skolēni dodas dažādās mācību ekskursijās.

♦ Skolā 2020./2021.m.g. mācās 133 skolēni, strādā 27 pedagogi.

♦ Skolā 2019./2020.m.g. mācās 128 skolēni, strādā 20 pedagogi.

♦ Skolā 2018./2019. mg. mācās 119 skolēni.

♦ Skolā 2017./2018.m.g. mācās 120 skolēni, strādā 20 pedagogi.

♦ Skolā 2016./2017.m.g. mācās 126 skolēni, strādā 26 pedagogi.

♦ Skolā 2015./2016. m.g. mācās 110 skolēni, pārsvarā no Jaunciema un tuvējās apkārtnes, bet ir arī skolēni, kuri brauc uz skolu no citām Rīgas daļām.

Īss ieskats skolas vēsturē

• Pirmo skolu Jaunciemā atvēra 1912.gadā Jaunciema evanģeliski luteriskajā baznīcā.
• 1913.g. Jaunciema “Vinteru” mājās darbu uzsāk divklasīgā ministrijas skola.
• Pirmā pasaules kara laikā mācības abās skolās pārtrauca.
• 1920.g. Jaunciema evanģeliski luteriskās baznīcas telpās atver skolu 4 klasēm, kurā strādā 2 skolotāji: Anna Vintere un Voldemārs Brenners. Telpu bija par maz, skola strādāja 2 maiņās.
• 1924.gada 1.novembrī iesvēta jaunos skolas pamatus.
• 1926.gadā skolas direktors Voldemārs Brenners atklāja jauno skolas ēku, kas bija paredzēta 160 skolēniem. 11.septembrī darbu jaunajā ēkā uzsāka Ādažu Jaunciema 6-gadīgā pamatskola.
• Arhīva fondos atrodamas ziņas, ka no 1920.gada oktobra līdz 1927./1928.m.g. Jaunciema pamatskola pastāvējusi gan kā I pakāpes, gan kā sešklasu pamatskola Rīgas apriņķi, Ādažu pagastā, bet no 1928./1929.m.g. līdz 1939./1940.m.g.- kā sešklasu pamatskola Rīgas pilsētā, Jaunciemā.
• Ar 1927.gadu skola kļūst par Jaunciema kultūras centru. Skolā darbojas pašdarbības teātris un koris, telpas izmanto arī Jaunciema kultūras biedrība.
• 1935.gadā skolas kalnā stāda bērzu birztalu un liepu aleju. Koki 70 gadu laikā ir raženi izauguši un visiem nācējiem iezīmē ceļu uz skolu.
• 1944.gadā neilgu laiku daļu skolas izmanto vācu karaspēks.
• Pēc kara mācības skolā notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu skaits ar katru gadu palielinās, un vecā skolas ēka kļūst par šauru.
• 1961./62.gadā tiek celta pirmā skolas piebūve, bet 1968.gadā – otrā piebūve.
• No 2003.gada mācības skolā notiek latviešu valodā. Skola sāk integrēt bērnus ar astmu un astmatisko bronhītu.

“ Jaunciema skolas himna

komponiste Inita Brīvere

Te Ķīšezera krastā, stāv  skola   –  veca,  sirma.

Kalnā,   priežu  lokā  –     tā   mūsu   skola   pirmā.

Ik  rītu  bērni   veikli    steidz  skolas   kalnā   kāpt,

Tie  nāk  pie   tevis,   skola,   sev zināšanas   krāt.

Piedz.: Jaunciema  skola, tavs vārds  lai  tālu  skan,

            Jaunciema  skola,  tu  esi  mīļa  man!

Caur zināšanu  aku  tu  gaismā  vedi  mūs,

Ik  mērķis mums  vēl  tālais  caur  tevi  tuvāks  kļūs,

Te  skolotāji laipni  mums zināšanas  dod –

Ik  dienu  mīļi  smaidot, bet dažreiz sarājot.

Piedz.:  Jaunciema skola, tavs vārds  lai  tālu skan,

             Jaunciema skola, tu esi  mīļa man!

Mēs atnācām  šeit  mazi, bet lieli  aiziesim

Un  tavu  gaismu sirdī sev  līdzi paņemsim;

Ikviens, kas  šeit ir bijis, lai skolu atceras,

Gan nedarbus, gan darbus lai glabā atmiņās!

Piedz.:  Jaunciema skola, tavs vārds  lai  tālu  skan,

             Jaunciema  skola, tu esi  mīļa  man!