Jaunciema pamatskola

1.grupa "Mārītes"

🐞 Izaicinājumu pilns gads.
🐞 Pielāgosimies dzīves ritmam bērnudārzā.
🐞 Pilnveidosim pašapkalpošanās iemaņas, rotaļāsimies un augsim kopā ar draugiem.

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola