Jaunciema pamatskola

5.grupa "Bitītes"

🐝 Visi kopā draudzīgi rotaļāsimies.
🐝 Turpināsim apgūt pašapkalpošanās prasmes.
🐝 Izzināsim arvien plašākus apkārtējās vides objektus, būsim aktīvi un droši.

Vairāk informācijas par pirmsskolas mācību procesu : https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola