Jaunciema pamatskola

image

Par meža kopšanas cirti

Pamatojoties uz Rīgas 7.pamatskolas 18.02.2021. veikto Meža inventarizāciju un uz Meža likuma 12. panta pirmās daļas un Valsts meža dienesta 27.04.2021. izdoto apliecinājumu Nr. 1379632 koku ciršanai Jaunciema 4. šķērslīnijas 4 skolas teritorijā, ar kadastra numuru 0100 114 0102, skolas teritorijā 2022.gada augustā notiek meža kopšanas cirte. Meža kopšanas cirti veic sertificēti arboristi.

IEPIRKUMI

Informatīvie paziņojumi par skolas veiktajiem iepirkumiem šeit.