Jaunciema pamatskola

Mācību un audzināšanas darbs

Šajā mācību gadā Rīgas Jaunciema pamatskola īsteno šādas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

  • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(programmas kods  21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 21015411).

🔔 Pirmais semestris:
no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim
🔔 🔔 Otrais semestris:
1. – 8. klases izglītojamiem no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam
9. klases izglītojamiem no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam
🍁 Rudens brīvdienas:
no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim
❄ Ziemas brīvdienas:
no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim
🍀 Pavasara brīvdienas:
no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam
☀ Vasaras brīvdienas:
no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. augustam
🎈🎈Papildbrīvlaiks 1. klases izglītojamiem tiks publicēts pēc lēmuma pieņemšanas.